การชำระเงิน

1. ชำระเงินสดได้ ที่ทำการบริษัทฯ และที่ตั้งโกดัง เลขที่ 8/1 ซอย ระหว่างสายไหม 74 - 74/1  ถ.สายไหม เขตสายไหม กทม 10220

2. โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาเซียร์รังสิต ชื่อบัญชี บจก. ทรีบี อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) เลขที่ 418-2-71900-0
เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน

- การสั่งซื้อสินค้า ในช่องทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ เมื่อลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกสินค้าที่ต้องการและรับทราบรายละเอียดการจัดส่งรวมถึงค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ขอให้ลูกค้าดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่ทำการโอนเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งครบตามจำนวนที่ตกลงไว้ และบริษัทฯ ได้รับยอดเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

- หากเกิดปัญหาจากการโอนเงินทางเราตรวจสอบไม่พบยอดเงินที่ลูกค้าแจ้งการโอน ลูกค้าจะต้องติดต่อธนาคารของลูกค้า เนื่องจากระเบียบของธนาคาร เจ้าของบัญชีเท่านั้นที่จะสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมได้ โดยทางบริษัทก็จะดำเนินการตรวจสอบกับธนาคารอีกทางเช่นเดียวกัน