วิธีการสั่งซื้อ

วิธีสั่งซื้อสินค้าทาง  Tel , E-mail , Line , facebook

1. เลือกสินค้า จากนั้น Tel. 02-103-2258, 097-114-2910

2. หรือ ส่งอีเมล์ มาที่ alongkorn@3b.co.th

3. หรือ ทาง Line ID : 3bcom2hand

4. หรือ ทาง facebook  โดยระบุ

· ชื่อสินค้า และจำนวน

· วิธีการจัดส่ง

· ชื่อผู้สั่งสินค้า

· ที่อยู่ที่ต้องการจัดส่งอย่างละเอียด

· เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

5. ทางบริษัทฯ ติดต่อกลับ แจ้งยอดสินค้า และค่าจัดส่ง

6. ชำระเงิน ด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

7. ลูกค้าแจ้งการชำระเงิน ทาง Tel, E-mail , Line , facebook

8. ลูกค้ารอรับสินค้าตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้


เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

- การสั่งซื้อสินค้า ในช่องทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ เมื่อลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกสินค้าที่ต้องการและรับทราบรายละเอียดการจัดส่งรวมถึงค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ขอให้ลูกค้าดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่ทำการโอนเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งครบตามจำนวนที่ตกลงไว้ และบริษัทฯ ได้รับยอดเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

- หากเกิดปัญหาจากการโอนเงินทางเราตรวจสอบไม่พบยอดเงินที่ลูกค้าแจ้งการโอน ลูกค้าจะต้องติดต่อธนาคารของลูกค้า เนื่องจากระเบียบของธนาคาร เจ้าของบัญชีเท่านั้นที่จะสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมได้ โดยทางบริษัทก็จะดำเนินการตรวจสอบกับธนาคารอีกทางเช่นเดียวกัน


ช่องทางการติดต่อ

Line: https://line.me/ti/p/pYEfi4FkS2

Facebook : https://m.me/3bcom2hand