About Us

Three B Intertrade (Thailand) Co.,LTD. บริษัทได้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยทีมงานที่มีความชำนาญ และมากด้วยประสบการณ์ มากว่า 10 ปี และเมื่อกิจการขยายตัวมากขึ้น จึงได้จดทะเบียน บริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2554 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3034742861 / 0105554134521 เพื่อให้บริการจัดจำหน่ายและให้บริการบำรุงรักษา รวมถึงบริการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แก่องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน อีกทั้งยังรับประมูลและรับซื้อสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ
บริการ IT คุณภาพครบวงจร 

จำหน่าย ขาย ให้เช่า คอมพิวเตอร์ PC , Notebook , Printer , Accessory , Projector , Plasma และอุปกรณ์อื่น รวมถึง Software ลิขสิทธิ์ต่างๆ
บริการออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบเครือข่าย , ห้องประชุม , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ , CCTV
รับซื้อ ประมูล คอมพิวเตอร์ PC , Notebook , Mac และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ (ใหม่และมือสอง) รับซื้อสัญญาเช่าล่วงหน้าคอมพิวเตอร์ทุกชนิด
ศูนย์บริการซ่อม Computer , Notebook , Printer , Accessory , Projector , Plasma และอุปกรณ์อื่นๆ
พิกัด GPS 13.916740, 100.674885

แผนที่ตั้ง Google Map